مجمع عمومی سالیانه موسسه برگزار گردید

By |2021-10-10T12:02:32+00:00دسامبر 7th, 2015|Architecture, Buildings, Construction, News|

این مجمع به منظور بررسی گزارش های حسابرسی 2 سال مالی 98 و 99 برگزار گردید.